نرم افزار همراه بانک ویندوز فون

نسخه 1.4.0 تاریخ انتشار 1394/04/31

موجودی و گردش

مشاهده گردش حسابهای تجارت

مشاهده مانده کارتهای تجارت

مشاهده مانده کارتهای شتابی (باکسر کارمزد)

مدیریت حساب ها و کارتها

مدیریت حساب های تجارت بعنوان مبدا و مقصد

مدیریت شماره شبای بانکهای دیگر بعنوان مقصد

مدیریت کارتهای مختلف بعنوان مبدا و مقصد

پرداخت قبض توسط حسابها و کارتهای تجارت و کارتهای شتابی

امکان استفاده از بارکدخوان برای قبوض

امکان یافتن نزدیکترین شعبه یا ATM

انتقال وجه

انتقال وجه بین حساب هاو کارتهای بانک تجارت

انتقال وجه از کارتهای بانک تجارت به کارتهای شتابی (با کسر کارمزد)

انتقال وجه پایا و ساتنا (بین بانکی)

ذخیره شبای مقصد در صورت تمایل کاربر

شارژ سیم کارت توسط حسابها و کارتهای تجارت و کارتهای شتابی

امکان شارژسیم کارتهای همراه اول، ایرانسل و رایتل و تالیا

امکان شارژ گوشی بدون وارد کردن پین شارژ

امکان کمک به مؤسسات خیریه

امکان مسدودی حسابها و کارتهای تجارت

سوابق تراکنش

ذخیره تاریخچه تراکنشهای انجام شده توسط همراه بانک

مدیریت چک و پیگیری آن

تعیین و تغییر رمز عبور به برنامه