نرم افزار موبایل بانک جاوا

نسخه 2.2.0 تاریخ انتشار 1394/04/14

موجودی و گردش

مشاهده گردش حسابهای تجارت

مشاهده مانده کارتهای تجارت

مشاهده مانده کارتهای شتابی (باکسر کارمزد)

مدیریت حساب ها و کارتها

مدیریت حساب های تجارت بعنوان مبدا و مقصد

مدیریت کارتهای مختلف بعنوان مبدا و مقصد

پرداخت قبض توسط حسابها و کارتهای تجارت و کارتهای شتابی

انتقال وجه

انتقال وجه بین حساب هاو کارتهای بانک تجارت

شارژ سیم کارت توسط حسابها و کارتهای تجارت و کارتهای شتابی

امکان شارژسیم کارتهای همراه اول، ایرانسل و رایتل و تالیا

بازیابی شارژهای خریداری شده

امکان کمک به مؤسسات خیریه

پیگیری چک

انتقال شناسه دار

محاسبه شماره شبا

امکان مسدودی حسابها و کارتهای تجارت

سوابق تراکنش

ذخیره تاریخچه تراکنشهای انجام شده توسط موبایل بانک